Szegeden jártunk gyógypedagógus hallgatóknál

A korábbi évek hagyományait folytatva április végén Tiszai Luca meghívására Réti Ferencné, mint komplex szükségletfelmérő szakember, illetve a HSOÉSZ munkatársaként Urbanovszky Zsuzsanna látogatott el a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Kar Gyógypedagógus-képző Intézet 3. éves tanulóinak „Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiája és a fejlesztő nevelés-oktatás módszertana” című órájára. A tanóra célja, hogy a diákok JÁTSZVA tanuljanak a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekről és szükségleteikről, szolgáltatásszervezésről, szociálpolitikáról, ellátórendszer sajátosságairól, az intézményi férőhelykiváltásról és annak dilemmáiról.

A téma iránt érdeklődő diákok 1,5 óra keretében különböző érdekcsoportok bőrébe bújva vitattak meg egy képzeletbeli intézmény férőhely kiváltást, ahol a létrejövő támogatott lakhatásban SHF személyek is élnek. Ennek megfelelően a beszélgetésen a következő érdekcsoportok képviseltették magukat: az intézmény vezetői, intézmény lakói, segítői és hozzátartozói és a település lakói, továbbá a TASZ, mint jogvédők. A korábbi évekhez képest újdonság volt, hogy „képzeletbeli” újságírók is részt vettek a gyakorlatban, amely érdekes színt vitt a beszélgetésbe. 

Az interaktív óra fontos hozadéka volt, egyrészt, hogy a diákok jobban beleláthattak a szociális alapellátás lehetőségeibe, illetve, hogy az érdekcsoportok szereplői felismerték, hogy fontos lenne egymás tudására támaszkodni annak érdekében, hogy a közösségi tervezés a lehető leg optimálisabban valósulhasson meg.

Az óra végén a diákok a korábbi évekhez hasonlóan többek között kiemelték, hogy az interaktív óra által sokkal jobban beleláttak a szociális ellátórendszer lehetőségeibe és annak működésébe, illetve jobban megismerték a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek szükségleteit.

Ezúton is köszönjük Dr. Tiszai Luca egyetemi adjunktus meghívását, illetve a diákoknak a kooperatív együttműködését!