Társadalmi egyeztetés

2020 március 19-én elindult az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás módosítás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége az alábbi véleményt fogalmazta meg:
Az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás módosítás tervezetének véleményezése

A Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége aggodalmát fejezi ki az miatt, hogy a kiírás tervezet nem támogatja a súlyos halmozottan sérültek esélyegyenlőségének megvalósulását. A kiváltási folyamatban jelentős hátrányban lesznek az egyéb célcsoportok mellett.

Részletezve:

 • A részleges kiváltás lehetősége eleve magában rejti, hogy a magasabb gondozási szükségletű lakók nem lesznek „kiváltva”. A legkiszolgáltatottabb célcsoport, akiknek magas a támogatási szükséglete, félő, hogy bent fog ragadni a nagyintézményben. Az intézményben maradó fogyatékos emberek továbbra is szegregált körülmények között fognak élni.Részleges kiváltás esetén nincsenek garanciák beépíteni a kiírásba arra vonatkozólag, hogy ne sérüljenek az SHF/magas támogatási szükségletű lakók jogai. Ebben a formában a részleges kiváltást nem támogatjuk.
 • A pontozási szisztéma „jutalmazza”, ha az egy főre eső költség minél kevesebb. Ennek megfelelően a speciálisabb környezeti feltételek kialakítása (pl.: nagyobb négyzetméter igény, gondozást segítő eszközök beszerzése, stb.) nem támogatott. Ez diszkriminatív! (Az előző kiváltási körben a halmozottan sérült emberek támogatott lakhatásba helyezése plusz pontot jelentett). Javaslat: az értékelési szempontsort gyökeres átalakítása. Kerüljön be a kiváltási szempontsorba, hogy ha valaki kiskorúakat vagy SHF/magas támogatási személyeket vált ki akkor, az plusz pontot jelentsen.
 • A szakmai megvalósításban a lakók képzése kötelező elem, de a dolgozók képzése nem. Kétségesnek látjuk, hogy önmagában a módszertani anyag (lakók képzésének módszertana, EKISZ2) birtokában a kollégák felkészítés nélkül fel tudják mérni a lakók szükségleteit, igényeit és erre alapozva a képzést szakszerűen le tudják bonyolítani. Ez különösen aggályos a súlyos halmozottan sérültek esetében.

Egyéb észrevételek:

 • a rehabilitációs szakmérnök alkalmazását a kötelezően megvalósítandó tevékenységek közzé javasoljuk áttenni. A rehabilitációs szakmérnök jelenléte nem csak az ingatlanok tervezésénél szükséges, hanem a kivitelezés folyamatában is elengedhetetlen. Mindemellett az is fontos lenne, hogy a szakmérnöknek legyen tapasztalata fogyatékos emberek igényeire való tervezésben.
 • A munkatársak felkészítésével kapcsolatos elvárások hiányoznak, sem a kötelező tevékenységek, sem a választható tevékenységek között nem jelennek meg. A munkatársak felkészítése, korrekt támogatása a kiváltási folyamat egészében elengedhetetlen. Javasoljuk ennek megjelenítését, hangsúlyossá tételét a kiírásban. Továbbá javasolt elszámolhatóvá tenni a dolgozók útiköltség elszámolását a képzésekre, intézménylátogatásokra.
 • A lakók részére nem lehet semmilyen útiköltséget elszámolni, amely jelentősen akadályozhatja a lakók felkészítését. Meglátásunk szerint a kirándulások és a táborozások, TL-ekben lakó sorstársak látogatása fontos eszközei lehetnek a lakók felkészítésnek.
 • A kiírás nem kötelezően megvalósítandó tevékenységként jeleníti meg az EFOP-1.9.1 háttértámogató pályázóval való együttműködést. Tehát nem szükséges az együttműködési megállapodás aláírása a módszertani háttértámogatást nyújtó megvalósítóval. Mi garantálja így azt, hogy a kiváltást vállaló fenntartó igénybe veszi a TÁRS projekt támogató tevékenységeit, módszertani ajánlásait? Mindez visszalépés az előző pályázati kiíráshoz képest. Továbbá teljesen esélytelen, hogy az előző kiváltási kör tapasztalatai, a kutatási munkák eredményei, az elkészített módszertani szakmai anyagok hasznosulhassanak a további kiváltási projektek megvalósulása során. Aggályos a megfelelő minőségű szakmai megvalósítás!
 • A pályázat beadási határideje rövid, 2 hónap áll a pályázó rendelkezésére. Ráadásul az NFSZK részére a szakmai tervet 30 nappal előtte meg kell küldeniük, ami azt jelenti, hogy a pályázónak 1 hónapja van a szakmai terv kialakítására. Javaslat: minimum 3 hónap legyen a beadási határidő.
 • A pályázatok benyújtását követően az IFKKOT és az NFSZK szerepe nem látszik világosan, tisztázatlannak tűnik. A TÁRS projekt szakmai támogatást biztosító projekt, nem értékelő szerv. A TÁRS projekt részéről adott szakmai vélemény a benyújtott projektről hasznos lehet a bírálók és az IFKKOT részére (a pályázó részére is, hogy még beadási határidő előtt korrigálni tudja a szakmai tervét), de az nem alkalmas arra, hogy támogató vagy „nem támogató” vélemény /nyilatkozat legyen. A támogató nyilatkozat kiadása az IFKKOT kompetenciájának/hatáskörének kellene lennie.
 • A releváns érdekképviseleti szerv (?) meghatározást az együttműködés kapcsán, érdemes lenne pontosítani. Valamint azt is, hogy helyi, regionális vagy országos szintű lehet-e a civil szervezet. Az együttműködésben előnyt kaphatnának a helyi érdekképviseleti szervezetek, de csak akkor, ha bizonyíthatóan az együttműködés kapcsán rájuk ruházott feladatokat el tudják látni.
 • Sajnálatos, hogy ebben a pályázati körben sem kapnak lehetőséget azok a szülőszervezetek/civil szervezetek, akik gyermekeik számára szeretnének támogatott lakhatást létrehozni. Javaslat: akiknek a gyerekei/szolgáltatást igénybevevői szerepelnek valamely intézmény várólistáján, bekerülhessenek a pályázók körébe. Elemi cél lenne, hogy a fogyatékos személyek családból vagy a gyerekvédelemből kikerülve ne egy nagyintézménybe kerüljenek, hanem támogatott lakhatásba. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának 2.2 f.) pontja ugyanis ugyan úgy támogatja “intézményi elhelyezést megelőző, preventív hiánypótló új intézmények és új szolgáltatások kialakítását”.

Tisztelettel kérjük a kiírás tervezet az irányú korrekcióját, hogy a súlyosan halmozottan sérült embertársaink esélyegyelősége érvényesülhessen a kiváltási folyamatban.

2020. március 29.

Tisztelettel:
Pusztaföldi Judit
elnök