A Halmozottan Sérültek Országos Érdekvédelmi Szövetsége 2010 októberében alakult 12 civil szervezet összefogásával, azzal a céllal, hogy felkarolja a halmozottan sérült embereket és családjaikat, támogatva őket emberi és fogyatékosságukból eredő jogaik érvényesítésében, valamint képviselve érdekeiket a nemzetközi, az országos és a helyi szintű szakpolitikában. A halmozott sérüléssel járó fokozott akadályoztatottság miatt ezeknek a családoknak nem alakulhatott ki hatékony érdekképviselete, így szinte kimaradtak az utóbbi évek társadalmi és szakpolitikai fejlődéséből. Az érintettek közösségben való megjelenésének, szükségleteik felmérésének hiányából adódóan jelenleg is csupán becsült adatok állnak rendelkezésre arról a közel 12.000 emberről, akik gyakorlatilag társadalmunk legkiszolgáltatottabb és legkiszorítottabb helyzetében élnek. Tagszervezeteinken keresztül országos szinten tudjuk képviselni a halmozottan sérült embereket.

Miért választottuk jelképként a vadludakat?

Lehetett volna valamilyen megható ábra is, ami utal a halmozott sérülésünkre, egy megható kép, hogy elérzékenyüljön aki csak rátekint, vagy elvont szimbólum, amit csak a kitalálói értenek… De mi a vadludakat választottuk, mert mi, akárcsak a vadludak:

  • olyan közösség vagyunk, aki odafigyel a környezetére, és képes tanulni másoktól: képesek vagyunk tanulni a halmozottan sérült gyermekektől, felnőttektől,
  • támogatjuk egymást, segítjük a körülöttünk élőket,
  • nem hagyjuk el egymást a bajban, kitartunk a végsőkig